Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Idræt sammen med motionisterne

Nyhed billede
3. Klasse er så heldige, at de har besøg af pensionisterne i dag og næste onsdag for at lære at spille badminton og bordtennis. Som både børn og pensionister nævnte, da der blev fløjtet til oprydning: “Timen er da ikke allerede slut?”
 • ikon
  Claus Christian Bøegh den 03-10-2017
  Klar til læring

  Vi introducerede de 7 kompetencer på forældremøde i Børnehuset.

  http://klartillaering.dk/de-7-kompetencer
 • ikon
  Mogens Mark Overgaard den 19-03-2018
  Info vedr. national trivselsmåling

  Kære forældre

  I den kommende tid skal jeres børn igennem den nationale trivselsmåling.
  • Trivselsundersøgelsen er årligt tilbagevendende og gennemføres i hele landet.
  • På  Nors Skole gennemføres den fra d. 3. april til d. 31. maj
  • Skolen har kun adgang til de elektroniske resultater i en form, hvor den enkelte elevs besvarelse ikke kan ses eller udledes.
  • Undervisningsministeren har besluttet, at det i 2018 skal være muligt for en elev at udfylde besvarelsen anonymt via et papirskema, hvis forældrene ønsker det. Disse svar vil ikke – som de øvrige besvarelser - kunne indgå i opgørelser af klassens trivsel og heller ikke danne grundlag for forskellige analyser, som undersøger, hvordan trivsel hænger sammen med andre forhold i skolen.
  I skal melde tilbage til skolen via intra inden d. 3. april, hvis I ønsker at benytte muligheden for, at jeres barn svarer via papirspørgeskema.
  • Yderligere information findes i vedhæftede skrivelse fra ministeriet.

  Mvh. Mogens Overgaard
 • ikon
  Mogens Mark Overgaard den 09-03-2018
  Orientering vedrørende den fremadrettede ledelse på Nors skole

  Kære forældre

  Så er der styr på, hvordan det fremadrettet ser ud ledelsmæssigt på Nors skole.

  Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg fra d. 1. februar tiltrådte som skoleleder på Nors skole.
  Derefter har vi skullet finde ud af, hvorvidt vi skulle være 2 eller 3 ledere fremadrettet.
  Det er sådan at skolerne i thisted kommune tildeles ledelsestid efter antallet af elever. Nors skole har traditionelt set haft omkring 1,5 lederstilling. Dette er også billedet på nuværende tidspunkt. Tidligere har Helle Y., Claus og jeg derfor haft henholdsvis pædagog- og læreropgaver ved siden af vores ledelsesopgaver.

  Det er skolechefen, der har det sidste ord i denne sag. Personligt har jeg kunnet se fordele i begge modeller. Det er nu besluttet, at der på Nors skole fremadrettet skal være to ledere, hvilket også er billedet på alle andre fødeskoler i Thisted kommune.

  Med udgangspunkt i denne ledelsesmodel har det været mit klare valg og ønske, at trække Helle Y. endnu tættere på mig som en del af mit fremadrettede ledelsesteam. Helle er yderst kvalificeret og kompetent, ligesom hun kender skolen ud og ind.

  Både Helle og jeg vil naturligvis få mere ledelsestid, hvilket jeg ser som en stor fordel for elever, personale og skolen som helhed. Helle vil dog stadig have nogle gulvtimer i SFO ligesom hun også fortsat vil udfylde rollen som en af vores AKT-lærere. Jeg vil stadig have nogle enkelte undervisningsopgaver, da jeg finder det givtigt i forhold til at have en god føling med undervisningsmiljøet på skolen.

  Med venlig hilsen
  Mogens Overgaard
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen