Skolereform
 

 

Info om skolereformen
Vi vil i løbet af første halvår holde jer orienteret om arbejdet på skolen med reformens indhold.
Loven er på væsentlige områder en rammelov, og det betyder, at vi på hver skole skal finde

ud af, hvordan skal det være her hos os. Mere senere.
 

 

Vidste du:
 

 

                   *at eleverne i 0.-3.kl.skal gå i skole fra kl.8.15-14.15 hver dag.
                *at eleverne i 4.-6.kl.skal gå i skole fra kl.8.15-14.15 (man-og fredag)
                  og kl.8.15-15.15 de andre skoledage. Det passer på den måde med skolebussen.

 

                 *at eleverne skal lære engelsk fra 1.klasse, så næste år skal såvel 1. som 2.klasse have engelsk.

 

                 *at eleverne skal have 45 minutters motion og bevægelse pr. dag i gennemsnit.

 

                 *at eleverne skal begynde at lære tysk fra 5.kl., så næste år skal såvel 5. som 6.kl. have tysk.

 

                 *at der stadig vil være SFO, men i kortere tid fordi skoledagen bliver længere. Prisen falder med 1/3.

 
                * at eleverne skal have hjælp til lektierne indenfor skoletiden. Forældrene kan vælge hjælpen fra. 
 
                * at eleverne på deres skema vil få tid til understøttende undervisning, mest i de yngste klasser,mindre i de større.
 
 
                * at børnene skal stoppe i SFO til 1.april i 4.klasse. Efter 1.april bliver der et kommunalt juniorklubtilbud hver dag.
                   Hvis kommunen ikke når at få det etableret i alle byer, så det er klar, kan børnene fortsætte i SFO´n. 
 
                *at der fortsat vil være en/eller klasselærere til hver klasse efter sommerferien.